Όροι Χρήσης

Εισαγωγή 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.anemifashion.gr είναι και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (εμπορία έτοιμων ενδυμάτων-υποδημάτων-αξεσουάρ & είδη δώρων χονδρική-λιανική) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην ελληνική ατομική εταιρεία  με την επωνυμία «ΤΟΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΜΠΟΡ.ΕΤ.ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ)» με αριθμό ΓΕΜΗ 40502206000 και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΗ», που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,  (ΑΦΜ: 046034186/ Δ.Ο.Υ Ε’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ),  ηλεκτρονική διεύθυνση sales@anemifashion.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2310 652155/6987182803, η οποία για τις ανάγκες της παρούσας χάριν συντομίας θα καλείται «Εταιρεία» ή «ANEMH».

Σχετικά με την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά και την εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων μέσω αυτής αναγνωρίζετε ότι συντελούνται σύμφωνα με ειδικότερους όρους χρήσης και συναλλαγών, όπως αυτοί προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας, τους όρους πώλησης, οι οποίοι προβλέπονται κατωτέρω στο οικείο κεφάλαιο αλλά και από την κείμενη νομοθεσία. Στο εξής θα καλείστε Χρήστης.

ΟΡΟΙ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελούν ιδιοκτησία της ΑΝΕΜΗ . Όσον αφορά τη μερική ή ολική αναδημοσίευση περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου της ΑΝΕΜΗ  ισχύει ρητή απαγόρευση. Τυχόν προβολή ή αναπαραγωγή περιεχομένου της ΑΝΕΜΗ  δύναται μόνο μετά την εκχώρηση έγγραφης άδειας από την ίδια την εταιρεία.

Η προβολή και δημοσίευση πληροφοριών και στοιχείων όπως λογοτύπων, ονομάτων κλπ στον διαδικτυακό τόπο της ΑΝΕΜΗ  που αφορούν την ίδια ή τρίτους βρίσκονται υπό την προστασία των διατάξεων περί εμπορικών σημάτων και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αυτόματη εκχώρηση άδειας του δικαιώματος χρήσης τους.

Η ΑΝΕΜΗ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα κατά την ανταλλαγή δεδομένων.

Όσον αφορά τις αναφορές ή ανακατευθύνσεις μέσω δεσμών (links) σε τρίτους διαδικτυακούς τόπους,  η ΑΝΕΜΗ   δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτών.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της ΑΝΕΜΗ  οφείλει να  πραγματοποιείται αποκλειστικά κατά τέτοιον τρόπο ώστε 1) να μην συντελείται παρεμπόδιση της χρήσης του από τρίτους, 2) να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και τα χρηστά ήθη 3) να μην αποτελεί αιτία δημιουργίας βλαβών στις παρεχόμενες υπηρεσίες και το δίκτυο που τις παρέχει.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΑΝΕΜΗ  παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της και βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που τίθεται σε ισχύ από τις 25/05/2018 δεσμευόμενη με την υιοθέτηση και πλήρη εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών μέτρων.

Η ΑΝΕΜΗ  έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την καταχώρηση, διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευσή αυτών εμποδίζοντας την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση τους.

 Συλλογή, Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Δικαιώματα Υποκειμένου

Η ΑΝΕΜΗ  έχει το δικαίωμα να διατηρεί Αρχείο καθώς και να προβεί σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση του e-mail) τα οποία διατηρεί, αν κριθεί σκόπιμο. Η Ανέμη θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε περιπτώσεις εκούσιας παραχώρησης των από τους ίδιους με σκοπό την πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας. Η ΑΝΕΜΗ  δεν θα ζητήσει προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών των χρηστών σε καμία περίπτωση.

Κατά την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, η καταχώριση των στοιχείων του, συνεπάγεται τη συναίνεσή του όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Επίσης, ο χρήστης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του (η ενεργοποίηση του λογαριασμού επιτυγχάνεται ακολουθώντας τον σύνδεσμο που αποστάλθηκε στο δηλωμένο e-mail) θα πρέπει να δώσει ειδικώς και ρητώς τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα. Ειδικότερα, ο χρήστης, όπως και η ΑΝΕΜΗ , θα πρέπει να προβεί στην αποδοχή και συναίνεση, των όρων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016, ο οποίος τίθεται σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, όσον αφορά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές μόνο κατόπιν ειδικής συγκατάθεσης του χρήστη.

Επίσης, ο χρήστης θα καλείται να δώσει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς την ΑΝΕΜΗ  για την αποστολή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημερώσεων για προϊόντα και υπηρεσίες, εκτός και αν δηλώσει ρητά τη διακοπή της λήψης ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την αποστολή ενημερώσεων υπηρεσιών όποτε το επιθυμεί αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

H ΑΝΕΜΗ  εναρμονίζεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων των χρηστών συντελείται πάρα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς χωρίς να υπόκεινται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να τεθούν υπό επεξεργασία μόνο για λόγους αρχειοθέτησης, βελτίωσης των υπηρεσιών της πλατφόρμας ή στατιστικούς σκοπούς. Επιπλέον έχουν ληφθεί μέτρα που διασφαλίζουν την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την διόρθωση ή διαγραφή από τον ίδιο τον χρήστη. Η τήρηση των δεδομένων ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την λειτουργία του λογαριασμού του εκάστοτε χρήστη. H ΑΝΕΜΗ  δεν τηρεί προσωπικά δεδομένα που έχουν διαγραφεί από τους χρήστες (άμεση διαγραφή ακόμα και από τα backup). Παράλληλα, οι χρήστες έχουν όποτε επιθυμούν το δικαίωμα πρόσβασης, επεξεργασίας, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Ο εκάστοτε χρήστης δύναται να προχωρήσει στις προαναφερθείσες ενέργειες κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Αναγνώριση Πελάτη

Η ταυτοποίηση του χρήστη/πελάτη πραγματοποιείται με τη χρήση δύο κωδικών:

Α) Κωδικός Εισόδου (Username) και

Β) Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password),

Κατά την είσοδο του με τη χρήση των παραπάνω κωδικών στον ιστότοπο μας ο χρήστης/πελάτης αποκτά πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τον Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσες φορές επιθυμεί. Ο χρήστης είναι ο μοναδικός με δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτους. Ο ιστότοπός μας δεν θα προβεί στη γνωστοποίηση ή δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών των χρηστών/πελατών.

Διασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η διασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, πραγματοποιείται με τη χρήση του πρωτόκολλου κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Κρυπτογράφηση

Κατά την περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπό μας, όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση αποτελεί τρόπο κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον αποδέκτη της, ο οποίος την αποκωδικοποιεί με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Συλλογή Γενικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Κατά τη περιήγηση στον δικτυακό τόπο της ΑΝΕΜΗ πραγματοποιείται συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών των χρηστών σε log files στον server. Τέτοιες πληροφορίες αφορούν την IP του χρήστη, το λειτουργικό σύστημα, την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης προς τον server καθώς και άλλα σχετικά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία δεν δύναται να ταυτοποιήσουν τον χρήστη, και η χρήση τους αφορά μόνο την διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας των server.

Πολιτική Χρήσης των Cookies

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων της, η ΑΝΕΜΗ  κάνει χρήση των cookies. Τα cookies είναι αρχεία που περικλείουν πληροφορίες με τη μορφή απλού κειμένου και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Σκοπός συγκεκριμένων πληροφοριών (cookies) είναι να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες του συγκεκριμένου χρήστη.

Υπάρχουν δύο τύποι cookies. Τα cookies ανά περίοδο λειτουργίας τα οποία διαγράφονται κατά τον τερματισμό της συνεδρίας του προγράμματος πλοήγησης («session cookies»), και τα μόνιμα cookies τα οποία παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική σας συσκευή με σκοπό τη  παροχή πληροφοριών σχετικά το πρόγραμμα πλοήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (τα λεγόμενα «long-term cookies»).

Τα cookies χωρίζονται στις 4 εξής κατηγορίες:

Απαραίτητα cookies      

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την περιήγησή των χρηστών στον δικτυακό τόπο.

Cookies λειτουργικότητας           

Τα cookies λειτουργικότητας παρέχουν στον δικτυακό τόπο τη δυνατότητα απομνημόνευσης των επιλογών  του χρήστη (π.χ. όνομα χρήστη, γλώσσα, περιοχή) παρέχοντας με αυτό τον τρόπο βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες δυνατότητες.

Cookies επιδόσεων / Analytics   

Τα cookies επιδόσεων / analytics παρέχουν στον δικτυακό τόπο τη δυνατότητα συλλογής μη προσωπικών δεδομένων − δεδομένων σε μορφή που δεν επιτρέπει τον άμεσο συσχετισμό με συγκεκριμένο άτομο – και σκοπός τους είναι η υποστήριξη λειτουργιών μέτρησης των δικτυακών τόπων. Σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι η βελτίωση των επιδόσεων του δικτυακού τόπου παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκέφτηκαν και τη λήψη μηνυμάτων σφαλμάτων από ιστοσελίδες.

Cookies τρίτων μερών   

Τα cookies τρίτων μερών ορίζονται από δικτυακό τόπο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή. Σκοπός αυτών των cookies είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη για την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα του χρήστη. Αυτά τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν μόνο μέσω του δικτυακού τόπου του τρίτου μέρους.

Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα αρχεία του υπολογιστή των χρηστών και δεν έχουν την δυνατότητα συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση cookies αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο στ) του GDPR.

Οι χρήστες έχουν πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης ή περιορισμού μετάδοση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησης. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής των cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνεται και αυτοματοποιημένα.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)

Ο παρών ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, συμμορφωμένος με τους ειδικούς όρους της σχετικής νομοθεσίας διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν οι χρήστες με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Στις περιπτώσεις που συντελούνται εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των χρηστών/μελών και του ιστότοπου, ο ιστότοπος οφείλει να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Ο ιστότοπος υποχρεούται να προβαίνει σε ενημέρωση των πελατών του σχετικά με α) τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τα έξοδα μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια της ισχύουσας προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου στον παρών ιστότοπο διεκπεραιώνονται από τρίτο πάροχο, τραπεζικό ίδρυμα ή νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται βάσει των όρων του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα του οποίου γίνεται ασφαλής παραπομπή (redirect). Η πιστωτική κάρτα που δηλώνει ο επισκέπτης/ χρήστης για την ολοκλήρωση της πληρωμής υπηρεσιών/προϊόντων του ιστότοπου, χρεώνεται μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, εκτός κι αν ο επισκέπτης/χρήστης έχει δηλώσει ρητώς την συγκατάθεσή του για αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας για την ανανέωση της συνδρομής ή της υπηρεσίας του. Ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη όσον αφορά τους όρους διεκπεραίωσης των συναλλαγών ή τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων με τους οποίους εναρμονίζονται οι πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Φόρμες Επικοινωνίας

Κατά τη περιήγηση στον δικτυακό τόπο της ΑΝΕΜΗ  οι χρήστες έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας αίτησης τιμοκατάλογων και άλλων πληροφοριών. Κατά τη συμπλήρωση και καταχώρηση της φόρμας, οι πληροφορίες που αποστέλλονται όπως το email, το όνομα, η ημερομηνία και ώρα αποστολής και η IP του χρήστη αποθηκεύονται στο server.

Εγγραφή στο Νewsletter

Στο ιστότοπο της ΑΝΕΜΗ  οι χρήστες έχουν την δυνατότητα εγγραφής στο newsletter. Σε αυτή την περίπτωση προσωπικά δεδομένα όπως το email, το όνομα, η ημερομηνία και ώρα αποστολής και η IP του χρήστη αποθηκεύονται στο server μας για την αποστολή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών email. Ο παραλήπτης έχει όποτε θελήσει τη δυνατότητα να αιτηθεί διακοπή της λήψης ενημερωτικών email επιλέγοντας την απεγγραφή του από το εκάστοτε newsletter.

Σχόλια στο Βlog

Οι χρήστες στον παρών ιστόποπο έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης απόψεων και σχόλιων τους στο blog. Σε αυτή την περίπτωση αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, το email, η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης και η IP τους στους server μας. Σε περίπτωση που έταιρος χρήστης έχει καταχωρήσει σχόλιο σε blog post όπου προηγούμενοι χρήστες έχουν επίσης καταχωρήσει σχόλιο, τότε πραγματοποιείται ενημέρωση των προηγούμενων χρηστών με email για το νέο σχόλιο. Επίσης, η ΑΝΕΜΗ  έχει το δικαίωμα ελέγχου πριν την ανάρτηση των σχόλιων, το δικαίωμα μη ανάρτησης ή και διαγράφής σχόλιων των χρηστών, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης  ή σε περιπτώσεις που τα σχόλια έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα, είναι link ή κώδικες html, αποτελούν αιτία αντιπαράθεσηςς με άλλους χρήστες, περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό ή ανήθικο περιεχόμενο.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο  πελάτης έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες απο την παράδοση των προιόντων για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση – χωρίς καμία ποινή και χωρίς να υποχρεούται να δώσει εξηγήσεις.Αν η λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφεί το ποσό των προιόντων που αγόρασε εντός 14 εργάσιμων ημερών.Τα προιόντα θα πρέπει να είναι στην αρχική τους κατάσταση , όπως δηλαδή τα παρέλαβε ο χρήστης ,χωρίς μυρωδιές,βρωμιές,καταστροφές και συνοδευόμενα με τα απαραίτητα έγγραφα(τα καρτελάκια να μην έχουν αφαιρεθεί-η απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο πώλησης που έλαβε ο πελάτης).Η ΑΝΕΜΗ έχει το δικαίωμα να ΜΗΝ δεχτεί επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που τα προιόντα δεν πληρούν τις παραπάνω προυποθέσεις.

Ποιος πληρώνει τι;

Ο χρήστης: πληρώνει το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Ο προμηθευτής δεν επιβάλλει στον λήπτη τέλη επιστροφής.

Η ΑΝΕΜΗ : Το αντίτιμο του προιόντος ή προιόντων που αγόρασε ο πελάτης την δεδομένη χρονική στιγμή που το αγόρασε , στην τιμή εκείνης της περιόδου που έγινε η αγορά.

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου  λάβουμε πίσω τα αγαθά από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση παράγεται για εμάς.

Δικαιώματα Χρηστών

Οι χρήστες μέσω αποστολής email, έχουν το δικαίωμα αίτησης ηλεκτρονικού αντίγραφου των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από αυτούς, καθώς και την πλήρη διαγραφή αυτών. Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται για φορολογικούς λόγους, όπως π.χ. μετά την τιμολόγηση υπηρεσιών, οπότε και πρέπει να διατηρηθούν τα στοιχεία τους στο λογιστικό πρόγραμμα και στα αρχεία του λογιστικού γραφείου που μας εξυπηρετεί.

Πιο συγκεκριμένα, τα δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν διαθέσει είναι τα εξής:

Δικαίωμα Ενημέρωσης

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραχωρήθηκαν από αυτούς και διατηρούνται στον παρών ιστότοπο.

Δικαίωμα Πρόσβασης

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται καθώς και ενημέρωση σχετικά με τυχόν επεξεργασία τους. Ειδικότερα, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούνται, τους αποδέκτες, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από τους ίδιους τους χρήστες.

Δικαίωμα Διόρθωσης

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για διόρθωση των δεδομένων τους σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης η τροποποίησής του.

Δικαίωμα Διαγραφής

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για μερική ή πλήρη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων όταν δεν κρίνονται πλέον απαραίτητα, όταν επιθυμούν να ανακαλέσουν την συναίνεσή τους, είτε όταν τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό ο οποίος κρίνεται κατ’ αυτούς ως παράνομος. Η Εταιρεία μας, αναλόγως την περίπτωση, θα προβεί στην ενημέρωση σας σχετικά με την ολική ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας ή με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων. Αδυναμία διαγραφής ισχύει σε περιπτώσεις κάποιων νόμων ή εκπλήρωσης κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, δικαιωμάτων ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή άσκησης ή υποστήριξης κάποιας νομικής αξίωσης που επιβάλλει τη διατήρησή τους.

Δικαίωμα Περιορισμού

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αιτήματος για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά και αναφορικά με τον σκοπό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, ο περιορισμός θα μπορεί να αφορά (1) είτε συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων,  (2) είτε τους σκοπούς της επεξεργασίας, (3) είτε περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων κρίνεται παράνομη αλλά οι χρήστες δεν επιθυμούν τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους μπορεί να εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.

Δικαίωμα Φορητότητας

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν λήψη των προσωπικών δεδομένων που έχουν παραχωρήσει στην εταιρεία μας, σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή. Οι χρήστες έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθούν άμεση διαβίβαση από την Εταιρεία στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική τους μεσολάβηση.

Δικαίωμα Εναντίωσης

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα εναντίωσης στην χρήση των προσωπικών τους δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Επισκεψιμότητας

Κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα συμπεριφοράς όπως π.χ. επισκεπτόμενες σελίδες, χρόνοι παραμονής, συχνότητα επισκέψεων κτλ και γνωστοποιούνται σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics με σκοπό την βελτίωση του marketing. Τα δεδομένα αυτά δεν ταυτοποιούν χρήστες.

Remarketing

Με σκοπό την προβολή διαφημίσεων σε site τρίτων, δύναται να γνωστοποιηθούν στοιχεία επισκεψιμότητας σε τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook.

Συνεργασία με τις Αρχές

H ΑΝΕΜΗ δεν θα προβεί στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση προσωπικών δεδομένων που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση ή την ρητή εντολή αυτού, πάρα μόνο έπειτα από νόμιμο αίτημα από δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ερωτήσεις που αφορούν την συλλογή,  επεξεργασία και καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και για αιτήματα λήψης αντιγράφου ή διαγραφής τους, επικοινωνήστε  τηλεφωνικώς στο

698 718 2803 / 2310652155

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της ΑΝΕΜΗ προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.23

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στις συγκεκριμένες περιόδους προσφορών όπως Black friday-cyber monday κα. που ορίζει ο ιστότοπος anemifashion.gr , η εταιρεία ΑΝΕΜΗ  έχει το δικαίωμα να επιλέγει κωδικούς προιόντων ή σύνολα αυτών τα οποία  πρέπει να γίνονται αλλαγές με προιόντα της ίδιας κατηγορίας (προσφορές-bazaar κ.ο.κ).

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το προιον θα πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση την οποία παραλάβατε,να μην έχει χρησιμοποιηθεί ,φορεθεί ή λερωθεί και να μην έχει αφαιρεθεί το καρτελάκι του.Αλλαγές ειδών γίνονται στην εκάστοτε ισχύουσα τιμή που ορίζει η εταιρεία ΑΝΕΜΗ εντός 14 εργάσιμων. Αλλαγές προϊόντων σε περιόδους εκπτώσεων γίνονται με αντίστοιχα προϊόντα της συγκεκριμένης εποχής(χειμώνα-καλοκαίρι) και όχι με νέας συλλογής.