Η κοινωνική δράση της εταιρείας , λειτουργεί εδώ και χρόνια με όλα τα μέσα που διαθέτει , υλικά και άυλα, αθόρυβα κυρίως , με σκοπό να δημιουργούμε χαμόγελα σε συνανθρώπους μας που όντως το έχουν ανάγκη!